Podstawy prawne działania, kompetencje

Tryb pracy Wójta:

   - uchwały Rady,
   - jemu przypisane zadania i kompetencje,
   - zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
   - inne zadania określone ustawami i Statutem Gminy.

 


Do zakresu zadań Wójta należy: