podstawy prawne działania

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU