Lista Radnych 2018-2023

1.      Janiak Marcin            
2.      Janiak Włodzimierz    
3.      Jurga Marta                
4.      Karasiński Włodzimierz  - Przewodniczący Rady Gminy
5.      Łatkowska Magdalena   
6.      Młynarczyk Roman        
7.      Maślak Maria                  
8.      Pawlak Kamila                  
9.      Pławiak Eliasz                  
10.  Tomaszewski Sylwester   
11.  Tomies Jarosław             
12.  Wolniaczyk Jacek  - Wiceprzewodniczący Rady Gminy        
13.  Wróbel Sławomir           
14.  Zdunek Władysław      
15.  Zgarda Dariusz