Informacja o wykonaniu budżetu gminy

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Koźminek.